Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Intrebări

Test scris arbitri asistenţi Liga I - Bucureşti, februarie 2013


  1. Ce prevede capitolul ”Interpretarea Legilor  Jocului şi instrucţiuni pentru arbitri”  în cazul în care arbitrul asistent semnalizează o comportare violentă, iar semnalizarea nu este văzută imediat?
  2. Ce prevede capitolul  “Echipamentul de bază” din Legea 4 cu privire la jambiere?
  3. Conform capitolului “Interpretarea Legilor Jocului şi instrucţiuni pentru arbitri“,  arbitrii asistenţi ajută arbitrul în toate celelalte probleme referitoare la joc, în urma cererii şi instrucţiunilor acestuia.  Care sunt cele mai importante?
  4. Mingea este afară din joc atunci când:
  5. Cum se defineşte  “Obţinând un avantaj din această poziţie“?
  6. Conform Legii 11, un jucător  nu este în poziţie afară din  joc dacă:
  7. Cum trebuie considerat un jucător apărător, care părăseşte terenul de joc din orice motiv, fără permisiunea arbitrului, atunci când este vorba de o situaţie de afară din joc?
  8. În ce şituaţii este utilă folosirea semnalului bip, conform capitolului  “Interpretarea Legilor Jocului şi instrucţiuni pentru arbitri“?
  9. Este permis  ca un jucător să se afle în poziţie afară din joc la executarea unei lovituri de pedeapsă?
  10. Cum trebuie să procedeze arbitrul asistent, atunci când o greşeală sau o comportare nesportivă este comisă în afara câmpului vizual al arbitrului?

La aceste întrebări nu există răspunsuri în baza de date.