Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Legile jocului

Legea 5 - ARBITRUL


Autoritatea arbitrului

Fiecare joc se dispută sub controlul unui arbitru care dispune de întreaga autoritate necesară pentru a veghea la aplicarea Legilor Jocului.

 

Competenţe şi îndatoriri

Arbitrul:

 • aplică Legile Jocului;
 • controlează jocul în colaborare cu arbitrii asistenţi şi, dacă este cazul, cu al patrulea oficial;
 • se asigură că fiecare minge folosită corespunde cerinţelor de la Legea 2;
 • se asigură că echipamentul jucătorilor corespunde cerinţelor de la Legea 4;
 • îndeplineşte funcţia de cronometror şi întocmeşte un raport asupra jocului;
 • opreşte jocul temporar, îl suspendă sau îl opreşte definitiv dacă, după părerea sa, se încalcă Legile Jocului;
 • opreşte jocul temporar, îl suspendă sau îl opreşte definitiv din cauza unor evenimente neprevăzute, indiferent de natura lor;
 • opreşte jocul dacă, după părerea sa, un jucător este accidentat grav şi dispune transportarea acestuia în afara terenului de joc. Un jucător accidentat poate reveni pe terenul de joc numai după ce jocul a fost reluat;
 • lasă jocul să continue până când mingea nu va mai fi în joc dacă, după părerea sa, un jucător este uşor accidentat;
 • ia măsuri ca orice jucător care are o plagă ce sângerează să părăsească terenul de joc. Jucătorul nu poate reveni pe terenul de joc decât cu permisiunea arbitrului după ce acesta a constatat că sângerarea a fost oprită;
 • lasă jocul să continue atunci când echipa împotriva căreia s-a comis o abatere poate să obţină un avantaj şi să sancţioneze abaterea comisă iniţial dacă avantajul presupus nu s-a realizat;
 • sancţionează greşeala cea mai gravă atunci când un jucător comite simultan mai multe greşeli;
 • ia măsuri disciplinare împotriva oricărui jucător care a comis o abatere sancţionabilă cu avertisment sau eliminare. Arbitrul nu este obligat să intervină imediat, dar trebuie să o facă la prima întrerupere a jocului;
 • ia măsuri împotriva oficialilor echipei care, după părerea sa, nu au un comportament responsabil şi îi elimină de pe terenul de joc sau din imediata apropiere a acestuia;
 • intervine la semnalizările arbitrilor asistenţi în privinţa incidentelor pe care nu le-a văzut;
 • ia măsuri ca nicio persoană neautorizată să nu pătrundă pe terenul de joc;
 • dă semnalul de reluare a jocului după o întrerupere a acestuia;
 • trimite autorităţilor competente un raport care cuprinde informaţiile cu privire la orice măsură disciplinară luată împotriva jucătorilor şi/sau oficialilor, precum şi alte incidente petrecute înainte, în timpul sau la sfârşitul jocului.

 

Deciziile arbitrului

Deciziile arbitrului asupra faptelor în legătură cu jocul, înţelegând dacă un gol a fost marcat sau nu şi rezultatul jocului, sunt definitive.

Arbitrul îşi poate schimba o decizie doar dacă îşi dă seama, singur sau ca urmare a unei consultări cu un arbitru asistent sau al patrulea oficial, că este greşită, cu condiţia ca jocul să nu se fi reluat sau să se fi terminat.

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

Arbitrul (sau după caz, un arbitru asistent sau cel de-al patrulea oficial) nu poate fi făcut răspunzător pentru, nicio accidentare a unui jucător, oficial sau spectator, nicio pagubă materială, niciun prejudiciu cauzat unei persoane fizice, unui club, unei companii, unei asociaţii sau oricărui alt organism şi care poate fi atribuit unei decizii luate în conformitate cu Legile Jocului sau procedurilor normale, cerute pentru organizarea, disputarea sau conducerea unui joc.

Aceasta poate să se refere la:

 • decizia de a permite sau de a interzice desfăşurarea unui joc din cauza stării terenului şi a anexelor sale sau din cauza condiţiilor meteorologice;
 • decizia de a opri jocul definitiv pentru orice alt motiv;
 • orice decizie cu privire la starea accesoriilor folosite în timpul jocului şi a mingii;
 • decizia de a opri sau nu jocul din cauza intervenţiei spectatorilor sau a oricărei alte probleme apărute în spaţiul rezervat spectatorilor;
 • decizia de a întrerupe sau nu jocul pentru a permite transportul unui jucător accidentat în afara terenului de joc pentru a primi ingrijiri medicale;
 • decizia de a cere unui jucător accidentat să părăsească terenul de joc pentru a primi îngrijiri medicale;
 • decizia de a permite sau de a interzice unui jucător să poarte anumite accesorii sau echipamente;
 • decizia (în măsura în care face parte din atribuţile sale) de a permite sau de a interzice oricărei persoane (inclusiv oficialii echipelor sau ai stadionului, organelor de ordine, fotografilor sau altor reprezentanţi ai mass-media) să stea în apropierea terenului de joc;
 • orice altă decizie pe care arbitrul poate s-o ia în conformitate cu Legile Jocului sau în conformitate cu obligaţiile sale aşa cum sunt stipulate în regulamentele şi instrucţiunile FIFA, ale confederaţiilor, asociaţiilor membre sau ligilor sub responsabilitatea cărora se desfăşoară jocul.

Decizia 2

La turneele şi competiţiile unde este desemnat un al patrulea oficial, rolul şi obligaţiile acestuia trebuie să fie în conformitate cu recomandările aprobate de International FA Board, care sunt cuprinse în această broşură.


Interpretarea Legilor jocului şi instrucţiuni pentru arbitri