Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Legile jocului

Legea 3 - NUMĂRUL JUCĂTORILOR


 

Jucători

Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, din care unul este portar. Un joc nu poate începe dacă una dintre echipe are mai puţin de şapte (7) jucători.

 

Competiţii oficiale

în orice joc disputat în cadrul competiţiilor oficiale organizate de FIFA sau competiţii organizate de confederaţii sau asociaţiile membre, este permis să se efectueze cel mult trei înlocuiri de jucători.

Regulamentul competiţiei trebuie să precizeze numărul de înlocuiri între trei şi cel mult şapte.

 

Alte jocuri

La jocurile dintre echipele naţionale „A", se pot efectua cel mult şase înlocuiri.

La oricare alte jocuri, se poate efectua un număr mai mare de înlocuiri dacă:

 • echipele respective cad de acord asupra numărului maxim de înlocuiri permise;
 • arbitrul este informat înainte de începerea jocului.

Dacă arbitrul nu este informat sau dacă cele două echipe nu au căzut de acord înainte de începerea jocului, nu se pot efectua mai mult de şase înlocuiri.

 

În toate jocurile

La toate jocurile, numele jucătorilor înlocuitori trebuie să fie comunicate arbitrului înainte de începerea jocului. Un jucător înlocuitor care nu este desemnat ca atare nu va putea să participe la joc.

 

Procedura de înlocuire (schimbare)

La înlocuirea unui jucător cu un jucător înlocuitor, următoarele condiţii trebuie

îndeplinite:

 • arbitrul trebuie să fie informat în prealabil de fiecare înlocuire avută în vedere;
 • jucătorul înlocuitor nu va intra pe terenul de joc decât după îeşirea jucătorului pe care trebuie să îl înlocuiască şi după ce a primit un semn de încuviinţare din partea arbitrului;
 • jucătorul înlocuitor va intra pe terenul de joc numai pe la linia mediană şi atunci când jocul este oprit;
 • procedura de înlocuire se termină în momentul în care jucătorul înlocuitor intră pe terenul de joc;
 • din acel moment, jucătorul înlocuitor devine jucător, iar jucătorul care a fost schimbat devine jucător înlocuit;
 • un jucător înlocuit nu mai poate să participe la joc;
 • orice jucător înlocuitor este supus autorităţtii şi deciziilor arbitrului, indiferent dacă a fost numit sau nu să joace.

 

Înlocuirea portarului

Oricare din ceilalţi jucători poate înlocui portarul cu condiţia ca:

 • arbitrul să fie informat în prealabil de înlocuirea respectivă;
 • înlocuirea să fie făcută în timpul unei opriri a jocului.

 

Abateri şi Sancţiuni

Dacă un jucător înlocuitor sau un jucător înlocuit intră pe terenul de joc fără

permisiunea arbitrului:

 • arbitrul va opri jocul (dar nu imediat, dacă jucătorul înlocuitor sau jucătorul înlocuit nu influenţează jocul);
 • arbitrul trebuie să avertizeze jucătorul respectiv pentru comportare nesportivă şi îi va cere să părăsească terenul de joc;
 • dacă arbitrul a oprit jocul, îl va relua cu o lovitura liberă indirectă în favoarea echipei adverse care se va executa de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului (vezi Legea 13 - Locul executării loviturii libere).

Dacă un jucător înlocuieşte portarul fără ca arbitrul să fi fost inştiinţat în

prealabil:

 • arbitrul lasă jocul să continue;
 • arbitrul avertizează jucătorii respectivi la prima întrerupere a jocului.

Pentru orice altă abatere de la această Lege:

 • jucătorii respectivi vor fi avertizaţi;
 • jocul se va relua cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse care se va executa de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului (vezi Legea 13 - Locul executării loviturii libere).

 

Eliminarea jucătorilor sau a jucătorilor înlocuitori

Un jucător care a fost eliminat înainte de lovitura de începere a jocului nu poate fi înlocuit decât de unul din jucătorii înlocuitori numiţi ca atare. Un jucător înlocuitor numit, care a fost eliminat înainte de lovitura de începere a jocului, sau după începerea jocului, nu poate fi înlocuit.


Interpretarea Legilor jocului şi instrucţiuni pentru arbitri

Procedura de înlocuire

 • O înlocuire poate fi efectuată numai dacă jocul este oprit;
 • Arbitrul asistent semnalizează când se cere o înlocuire;
 • Jucătorul care este înlocuit va primi permisiunea arbitrului să părăsească terenul de joc, numai dacă nu este deja în afara acestuia din motive care corespund Legilor Jocului;
 • Arbitrul permite jucătorului înlocuitor să intre pe terenul de joc;
 • înainte de a intra pe terenul de joc, jucătorul înlocuitor aşteaptă ca cel înlocuit să părăsească terenul de joc;
 • Jucătorul înlocuit nu este obligat să părăsească terenul de joc pe la linia mediană;
 • Procedura de înlocuire poate fi refuzată în anumite situaţii, de exemplu, dacă jucătorul înlocuitor nu este pregătit să intre pe terenul de joc;
 • Un jucător înlocuitor care nu a respectat în totalitate procedura de înlocuire, neintrând fizic pe terenul de joc nu poate relua jocul executând o aruncare de la margine sau o lovitură de la colţ;
 • Dacă un jucător care urmează să fie înlocuit refuză să părăsească terenul, jocul va continua;
 • Dacă o înlocuire are loc în timpul pauzei între reprize sau înaintea prelungirilor jocului, procedura de înlocuire trebuie efectuată înainte de începerea celei de-a doua reprize sau a oricăreia dintre cele două reprize de prelungiri ale jocului.

 

Persoane străine pe terenul de joc

Persoane străine

Orice persoană care nu figurează în raportul de joc ca jucător, jucător

înlocuitor sau oficial va fi considerată persoană străină, la fel ca şi un jucător

care a fost eliminat.

Dacă o persoană străină intră pe terenul de joc:

 • arbitrul trebuie să oprească jocul (dar nu imediat dacă nu influenţează desfăşurarea jocului);
 • arbitrul trebuie să dispună ca persoana străină să părăsească incinta terenului de joc;
 • daca arbitrul opreşte jocul, îl va relua printr-o minge de arbitru de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului, cu excepţia cazului în care mingea se afla în suprafaţa de poartă, situaţie în care mingea de arbitru se va efectua de pe linia suprafeţei de poartă paralelă cu linia porţii, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea in momentul opririi jocului.

Oficialii echipei

Antrenorul şi ceilalţi oficiali înscrişi în Raportul Arbitrului (cu excepţia jucătorilor şi jucătorilor înlocuitori) sunt consideraţi a fi oficiali ai echipei.

Dacă un oficial intră pe terenul de joc:                  ^

 • arbitrul trebuie să opreasca jocul (dar nu imediat dacă oficialul nu influenţează desfăşurarea jocului sau este cazul aplicării avantajului);
 • arbitrul trebuie să dispună ca oficialul să părăsească terenul de joc, iar dacă comportamentul oficialului este iresponsabil, arbitrul va dispune evacuarea lui din incinta terenului de joc;
 • dacă arbitrul opreşte jocul, îl va relua printr-o minge de arbitru de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului, cu excepţia cazului în care mingea se afla în suprafaţa de poartă, situaţie în care mingea de arbitru se va efectua de pe linia suprafeţei de poartă paralelă cu linia porţii, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.

 

Jucător ieşit în afara terenului de joc

Dacă, după părăsirea terenului de joc pentru a-şi pune în ordine echipamentul sau pentru a primi ingrijiri medicale în urma unei accidentări sau oprirea unei sângerări, (jucătorul are sânge pe echipament), sau pentru orice alt motiv pentru care are permisiunea arbitrului, un jucător reintră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului, acesta trebuie:

 • să oprească jocul (dar nu imediat dacă jucătorul nu influenţează desfăşurarea jocului sau este cazul aplicării avantajului);
 • să avertizeze jucătorul pentru intrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
 • să dispună ca jucătorul să părăsească terenul de joc, dacă este cazul (de exemplu, încălcarea Legii 4).

Dacă arbitrul opreşte jocul, acesta trebuie reluat:

 • cu o lovitură liberă indirectă acordată echipei adverse, care se va executa de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului (vezi Legea 13 - Locul executării loviturii libere), dacă nu există o altă abatere de la Legile Jocului;
 • în concordanţă cu Legea 12 dacă jucătorul încalcă această lege.

Când un jucător depăşeşte accidental una dintre liniile care delimitează terenul de joc, nu se consideră ca a comis o abatere. Ieşirea de pe terenul de joc poate fi considerată ca făcând parte din joc.

 

Jucător înlocuitor sau înlocuit

Dacă un jucător înlocuitor sau înlocuit intră pe terenul de joc fără permisiune:

 • arbitrul trebuie să oprească jocul (dar nu imediat dacă jucătorul în cauză nu influenţează desfăşurarea jocului sau este cazul aplicării avantajului);
 • arbitrul trebuie să-l avertizeze pentru comportare nesportivă;
 • jucătorul trebuie să părăsească terenul de joc.

Dacă arbitrul opreşte jocul, îl va relua printr-o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse, care se va executa de pe locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului (vezi Legea 13 - Locul executării loviturii libere).

 

Gol înscris cu o persoană în plus pe terenul de joc

Dacă, după marcarea unui gol, arbitrul îşi dă seama, înainte de reluarea jocului, că o persoană în plus se afla pe terenul de joc în momentul înscrierii golului:

 • arbitrul trebuie să anuleze golul dacă:
 • persoana a fost o persoană străină şi a influenţat desfăşurarea jocului;
 • persoana a fost un jucător, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau oficial, al echipei care a înscris golul.
 • arbitrul trebuie să valideze golul dacă:
 • persoana a fost o persoană străină care nu a influenţat desfăşurarea jocului;
 • persoana a fost un jucător, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau oficial, al echipei care a primit golul.

 

Numărul minim de jucători

Dacă regulamentul competiţiei precizează ca toţi jucătorii titulari şi jucătorii înlocuitori trebuie înscrişi în raportul de joc înainte de lovitura de începere a jocului, iar o echipă începe jocul cu mai puţin de 11 jucători, doar cei înscrişi înainte de începerea jocului ca jucători titulari pot completa echipa în momentul sosirii lor.

Deşi un joc nu poate ÎNCEPE dacă una dintre echipe are mai puţin de 7 jucători, numărul minim necesar de jucători al unei echipe pentru a CONTINUA un joc este lăsat la discreţia asociaţiilor membre. în opinia International F.A. Board, un joc nu ar trebui să continue dacă una dintre cele două echipe are mai puţin de 7 jucători.

Dacă o echipă are mai puţini de 7 jucători pentru că unul sau mai mulţi jucători au părăsit intenţionat terenul de joc, arbitrul nu este obligat să oprească jocul, iar avantajul poate fi aplicat. în aceste cazuri, arbitrul nu trebuie să permită reluarea jocului după prima oprire, dacă una dintre echipe are mai puţin de 7 jucători.