Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Legile jocului

Legea 2 - MINGEA


Caracteristici şi dimensiuni

Mingea:

  • este de formă sferică;
  • este confecţionată din piele sau din alt material corespunzător;
  • are o circumferinţă de cel mult 70 cm şi cel puţin 68 cm;
  • are o greutate de cel mult 450 g şi de cel puţin 410 g la începutul jocului;
  • are o presiune între 0,6 şl 1,1 atmosfere (600-1100 g/cm2) la nivelul mării.

 

Înlocuirea mingii neregulamentare

Daca mingea se sparge sau se deteriorează în timpul desfăşurării jocului:

  • Jocul trebuie oprit
  • Jocul se va relua cu o altă minge, printr-o minge de arbitru, de pe locul unde se afla prima minge în momentul când s-a deteriorat, cu excepţia situaţiei în care jocul a fost oprit în interiorul suprafeţei de poartă, caz în care se va efectua de pe linia suprafetei de poartă paralelă cu linia portii în cel mai apropiat punct de locul în care se afla prima minge în momentul opririi jocului.

 

Daca mingea se sparge sau se deteriorează în timpul unei lovituri de pedeapsa sau in timpul loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa imediat ce se misca spre înainte si inainte ca aceasta sa fie atinsa de un alt jucator sau de bara transversală sau de stâlpii portii:

Lovitura de pedeapsa se repetă

Dacă mingea se sparge sau se deteriorează atunci când nu este în joc,

înainte să fie executată o lovitură de începere, lovitură de la poartă, lovitură de

la colţ, lovitură liberă, lovitură de pedeapsă sau o aruncare de la margine:

  • jocul se va relua corespunzător.

Mingea nu poate fi înlocuită în timpul jocului decât cu permisiunea arbitrului.

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

în conformitate cu cerinţele Legii 2, la jocurile care se dispută in cadrul competiţiilor organizate de FIFA sau de Confederaţii se vor folosi numai mingile marcate cu una din logo-urile de mai jos:

  • logo-ul oficial „FIFA APPROVED";
  • logo-ul oficial „FIFA INSPECTED";

Un astfel de togo indică faptul că mingea a fost testată oficial şi corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute pentru categoria respectivă, precum şi caracteristicilor minime prevăzute in Legea 2. Lista caracteristicilor suplimentare specifice fiecărui togo trebuie să fie aprobată de International FA Board. Institutele care efectuează aceste teste trebuie de asemenea să fie aprobate de FIFA.

Asociaţiile naţionale pot impune folosirea de mingi având unul din aceste trei logo-uri în cadrul competiţiilor organizate.

Decizia 2

La jocurile care se dispută în cadrul competiţiilor organizate de FIFA, de Confederaţii sau Asociaţiile membre, este interzisă orice fel de publicitate comercială aplicată pe mingi, cu excepţia însemnelor competiţiilor, numele organizatorului competiţiei şi marca fabricantului de mingi. Regulamentele competiţiilor pot impune restricţii referitoare la formatul şi numărul acestor însemne.


Interpretarea Legilor jocului şi instrucţiuni pentru arbitri

Mingi de rezervă

Mingile de rezervă vor fi plasate în jurul terenului de joc pentru a fi folosite pe durata jocului. Acestea trebuie să corespundă cerinţelor Legii 2, iar folosirea lor se face sub controlul arbitrului.