Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Pregătire teoretică

Legea 12 - Greşeli care implică aruncarea unui obiect sau a mingii


Capitolul “Interpretarea legilor jocului şi instrucţiuni pentru arbitri” din Legile jocului prevede:

Dacă în timp ce mingea este în joc, un jucător,un jucător înlocuitot sau un jucător înlocuit aruncă cu un obiect către un adversar sau altă persoană

 

într-o manieră imprudentă

arbitrul trebuie să oprească jocul şi să avertizeze jucătorul în cauză

folosind o forţă excesivă

arbitrul trebuie să oprească jocul şi să elimine jucătorul în cauză pentru comportare violentă

 

Cine aruncă obiectul

Către cine aruncă obiectul

Reluarea jocului

Un jucător aflat pe terenul de joc sau în afara terenului de joc

Adversar aflat pe terenul de joc

Lovitură liberă directă acordată echipei adverse de pe locul unde se afla adversarul lovit sau care ar fi putut fi lovit, sau lovitură de pedeapsă dacă adversarul se afla în suprafaţa de pedeapsă adversă

Un jucător aflat pe terenul de joc

Orice persoană aflată în afara terenului de joc

Lovitură liberă indirectă acordată echipei adverse de pe locul unde se afla mingea în momentul întreruperii jocului (veti Legea 13 – Locul executării loviturii libere)

Un jucător înlocuitor sau un jucător înlocuit aflat în afara terenului de joc

Un adversar aflat pe terenul de joc

 

Concluzie: în cazul greşelilor care implică aruncarea cu un obiect (aceasta înclude şi mingea), sunt posibile următoarele moduri de reluare a jocului:

 

Cazul 1. Lovitură liberă directă acordată echipei adverse de pe locul unde se afla adversarul lovit sau care ar fi putut fi lovit, sau lovitură de pedeapsă dacă adversarul se afla în suprafaţa de pedeapsă adversă în cazurile în care un jucător aruncă un obiect împotriva unui adversar aflat pe terenul de joc, indiferent unde se află jucătorul vinovat;

 

Cazul 2.  Lovitură liberă indirectă acordată echipei adverse de pe locul unde se afla mingea în momentul întreruperii jocului (vezi Legea 13 – Locul executării loviturii libere)

2.1. când un jucător aruncă un obiect către orice persoană aflată în afara terenului de joc.

2.2. când un jucător înlocuitor sau un jucător înlocuit aflat în afara terenului de joc aruncă un obiect către un adversar aflat pe terenul de joc.

 

Pe baza celor de mai sus putem răspunde uşor la întrebările date în luna februarie la testările arbitrilor şi arbitrilor asistenţi din ligile 1 şi 2 astfel:

 

Întrebare:  În timp ce mingea este în joc, un jucător înlocuitor aruncă un obiect cu o forţă excesivă din suprafaţa sa tehnică, lovind un adversar care se afla pe terenul de joc. Ce decizie ar trebui să ia arbitrul?

A. Arbitrul elimină înlocuitorul pentru comportare violentă şi acordă o lovitură liberă indirectă, care va fi executată de pe locul unde era mingea când jocul a fost oprit

B. Arbitrul atrage atenţia înlocuitorului pentru comportamentul nesportiv şi acordă o lovitură liberă indirectă, care va fi executată de pe locul unde era mingea când jocul a fost oprit

C. Arbitrul elimină înlocuitorul pentru comportare violentă şi acordă o minge de arbitru, care va fi executată de pe locul unde era mingea când jocul a fost oprit.

D. Arbitrul elimină înlocuitorul pentru comportare violentă şi acordă o lovitură liberă directă de pe locul unde s-a comis greşeala.

(întrebarea 4 Arbitri Asistenţi Liga 2)

               Situaţia din întrebare se încadrează în cazul 2, pentru care răspunsul este Eliminare şi lovitură liberă indirectă acordată echipei adverse de unde era mingea în momentul întreruperii jocului. Rezultă că răspunsul corect este A. Arbitrul elimina înlocuitorul pentru comportare violentă şi acordă o lovitură liberă indirectă, care va fi executată de pe locul unde era mingea când jocul a fost oprit

 

 

Întrebare: In timp ce mingea este in joc, in posesia echipei sale, un jucător aflat pe terenul de joc aruncă cu gheata, cu o forţă excesivă, spre o persoana aflată in suprafaţa tehnică. Ce decizie trebuie sa ia arbitrul?

A. Elimină jucătorul pentru fault grosolan. Jocul va fi reluat cu o lovitură liberă indirectă de pe locul de unde a fost aruncat obiectul.

B. Elimină jucătorul pentru comportare violentă. Jocul va fi reluat cu o lovitură liberă directă de la locul de unde a fost aruncat obiectul.

C. Elimină jucătorul pentru comportare violentă. Jocul va fi reluat cu o lovitura liberă indirectă de pe locul unde se afla mingea când jocul a fost oprit

D. Nici unul dintre răspunsurile anterioare nu este corect

(întrebarea 12 Arbitri asistenţi Liga 2)

 

Situaţia din întrebare se încadrează în cazul 2 cu comportare violentă. Astfel răspunsul corect este C. Elimină jucătorul pentru comportare violentă. Jocul va fi reluat cu o lovitură liberă indirectă de pe locul unde se afla mingea când jocul a fost oprit.

 

Întrebare: In timp ce mingea este în joc, un jucător care se afla in afara suprafeţei sale de pedeapsă scuipă un adversar care are ambele picioare pe linia respectivei suprafeţe de pedeapsă. Ce decizie trebuie să ia arbitrul?

A. Acordă o lovitura liberă directă de pe linia suprafeţei de pedeapsă.

B. Arbitrul acordă o lovitură liberă directă de pe locul în care a fost comisă greşeala.

C. Acorda o lovitură de pedeapsă.

D. Nici unul dintre răspunsurile anterioare nu este corect.

 (întrebarea 5 Arbitri Asistenţi Liga 2)

 

Deoarece scuiparea se sancţinează identic cu aruncarea unui obiect cu o forţă excesivă, situaţia din întrebare se încadrează în cazul 1 cu adversarul aflat în suprafaţa de pedeapsă adversă.

Aceasta determină că răspunsul corect este C. Acordă o lovitură de pedeapsă.

 

Întrebarea este dintre cele publicate de FIFA în anul 2012. Faptul că în răspunsurile propuse nu se menţionează şi că jucătorul este eliminat, poate provoca discuţii controversate, cum că răspunsul corect ar fi D. Nici unul dintre răspunsurile anterioare nu este corect.

Pentru clarificare, iată întrebarea cu răspunsul corect, aşa cum este în materialul publicat de FIFA;

 

         Se poate observa că este bifat răspunsul “Arbitrul acordă o lovitură de pedeapsă”.