Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Legile jocului

Legea 1 - TERENUL DE JOC


Suprafaţa de joc

Jocurile se pot disputa pe suprafeţe naturale sau artificiale, în conformitate cu regulamentul competiţiei.

Suprafeţele artificiale trebuie să fie de culoarea verde.

Când suprafeţele artificiale sunt folosite pentru disputarea unor jocuri între echipele reprezentative ale unor asociaţii naţionale afiliate la FIFA sau în cadrul unor competiţii inter-cluburi, suprafaţa de joc trebuie să întrunească cerinţele impuse de FIFA Quality Concept for Football Turf sau International Artificial Turf Standard, cu excepţia cazurilor în care FIFA acordă o derogare specială.

 

Marcajele terenului de joc

Terenul de joc trebuie să fie de formă dreptunghiulară şi să fie marcat cu linii. Aceste linii fac parte integrantă din suprafeţele pe care le delimitează.

Cele două linii de demarcaţie mai lungi se numesc linii de margine. Celelalte două mai scurte se numesc linii de poartă.

Terenul de joc este împărţit în două jumătăţi prin linia mediană, care uneşte mijlocul celor două linii de margine.

Punctul de la centrul terenului este marcat la mijlocul liniei mediane. în jurul acestui punct, este trasat un cerc cu raza de 9,15 m.

Se pot trasa linii în exteriorul terenului de joc, la 9.15 m de fiecare arc de cerc de la colţul terenului, perpendicular pe liniile de poartă, pentru respectarea distanţei la executarea loviturilor de la colţ.

 

Dimensiuni

Lungimea liniei de margine trebuie să fie mai mare decât lungimea liniei de poartă.

Lungimea terenului (linia de margine): minimum 90 m

maximum 120 m

Lăţimea terenului (linia de poartă):             minimum 45 m

maximum 90 m

Toate liniile trebuie să aibă aceeaşi lăţime, care nu trebuie să depăşească 12 cm.

 

Jocuri internaţionale

Lungimea terenului (linia de margine): minimum                100m

maximum           110m

Lăţimea terenului (linia de poartă): minimum                         64 m

maximum             75 m

 

Suprafaţa de poartă

Se traseaza două linii perpendicular pe linia de poartă, la 5,50 m de la partea interioară a fiecărui stâlp al porţii. Aceste linii se vor întinde în terenul de joc pe o distanţă de 5,50 m şi vor fi unite printr-o linie trasată paralel cu linia de poartă. Spaţiul delimitat de aceste linii şi linia de poartă se numeşte suprafaţa de poartă.

 

Suprafaţa de pedeapsă

Se trasează două linii perpendicular pe linia de poartă, la 16,50 m de la partea interioară a fiecărui stâlp al porţii. Aceste linii se vor întinde în terenul de joc pe o distanţă de 16,50 m şi vor fi unite printr-o linie trasată paralel cu linia de poartă. Spaţiul delimitat de aceste linii şi linia de poartă se numeşte suprafaţa de pedeapsă.

în interiorul fiecărei suprafeţe de pedeapsă, este marcat punctul loviturii de pedeapsă, la 11 m de la mijlocul liniei de poartă care uneşte stâlpii porţii şi la distanţă egală de aceştia.

în exteriorul fiecărei suprafeţe de pedeapsă se trasează un arc de cerc cu raza de 9,15 m care are ca centru punctul loviturii de pedeapsă.

 

Steagurile

La fiecare colţ al terenului de joc, trebuie fixat un steag cu vârful suportului neascuţit, care va avea o înălţime de cel puţin 1,50 m.

De asemenea, la fiecare capăt al liniei mediane poate fi fixat un steag asemănător, la cel puţin 1 m de la linia de margine, în exteriorul terenului de joc.

 

Arcul de cerc de la colţul terenului de joc

De la fiecare steag de la colţ, se trasează un sfert de cerc cu raza de 1 m în interiorul terenului de joc.

 

Porţile

Porţile trebuie fixate la mijlocul fiecărei linii de poartă.

Poarta este alcătuită din doi stâlpi verticali care vor fi montaţi la distanţă egală de steagurile de la colţ şi care sunt uniţi la vârf printr-o bară transversală. Stâlpii porţii şi bara transversală trebuie sa fie confecţionate din lemn, metal sau orice alt material aprobat. Forma lor trebuie să fie pătrată, dreptunghiulară, rotundă sau eliptică şi trebuie să nu prezinte niciun pericol pentru jucători. Distanţa interioară dintre cei doi stâlpi este de 7,32 m, iar distanţa dintre partea inferioară a barei transversale şi pământ este de 2,44 m de la pământ.

Cei doi stâlpi şi bara transversală trebuie să aibă aceeaşi lăţime şi grosime care nu trebuie să depăşească 12 cm. Linia de poartă trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi stâlpii porţii şi bara transversală. Pot fi montate plase fixate de porţi şi la pământ în spatele porţilor, cu condiţia ca ele să fie bine prinse pentru a nu jena portarul.

Stâlpii porţilor şi bara transversală trebuie să fie de culoare albă.

 

Măsuri de securitate

Porţile trebuie să fie bine fixate în pământ. Porţile mobile pot fi folosite doar dacă corespund acestor cerinţe.

Pozitia barelor în relaţie cu linia de poartă trebuie să fie conform graficelor de mai jos.

 

Daca forma barelor este patrata (vazuta de sus), partile trebuie sa fie paralele sau perpendiculare cu linia de poarta. Partile barii transversale trebuie sa fie paralele sau perpendiculare cu terenul de joc.

 

Daca forma barelor este eliptica (vazuta de sus), axa cea mai lunga trebuie sa fie perpendiculara cu linia de poarta. Axa cea mai lunga a barii transversale trebuie sa fie paralela cu terenul de joc.

 

Daca forma barelor este dreptunghiulara (vazut de sus), partea cea mai lunga trebuie sa fie perpendiculara cu linia de poarta. Partea cea mai lunga a barii transversale trebuie sa fie paralela cu terenul de joc.

 

Decizii ale International F.A. Board

Decizia 1

Suprafaţa tehnică, acolo unde există, trebuie să corespundă normelor aprobate de International F.A. Board, care sunt prevăzute în secţiunea din această broşură intitulată „Suprafaţa tehnică".

 

 


Interpretarea Legilor jocului şi instrucţiuni pentru arbitri

Marcajele terenului de joc

Nu este permisă marcarea terenului de joc cu linii întrerupte sau şanţuri.

Dacă un jucător trasează pe terenul de joc cu piciorul marcaje neautorizate, acesta trebuie avertizat pentru comportare nesportivă. Dacă arbitrul observă acest lucru în timp ce mingea este în joc, el trebuie să avertizeze jucătorul vinovat de comportare nesportivă la prima oprire a jocului.

Doar liniile precizate în Legea 1 se pot trasa pe terenul de joc.

Unde este folosită suprafaţă artificială, sunt permise alte linii cu condiţia ca acestea să fie de altă culoare şi să se distingă clar de liniile folosite pentru fotbal.

 

 

Porţile

Dacă bara transversală s-a deplasat sau s-a rupt, jocul trebuie oprit până când bara va fi reparată sau reaşezată la locul ei. Dacă nu este posibilă repararea ei, jocul trebuie oprit definitiv. Folosirea unei frânghii în locul barei transversale nu este permisă. Dacă bara s-a reparat, jocul se va relua cu o minge de arbitru de pe locul în care se afla mingea în momentul opririi jocului, cu excepţia cazului în care mingea se afla în suprafaţa de poartă, situaţie în care mingea de arbitru se va efectua de pe linia suprafeţei de poartă paralelă cu linia porţii, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.

Publicitatea comercială

Panourile publicitare vor fi amplasate la cel puţin 1 metru de la liniile care delimitează terenul de joc.

Orice fel de publicitate comercială (reală sau virtuală) este interzisă pe terenul de joc, pe suprafeţele delimitate de plasele porţilor, în suprafaţa tehnică sau la mai puţin de 1 metru de liniile de margine, din momentul în care echipele intră pe terenul de joc şi până când îl părăsesc la pauză, şi din momentul întoarcerii lor pe teren, până la finalul jocului. De asemenea, publicitatea este interzisă pe barele şi plasele porţilor, pe steaguri sau suporţii acestora, şi pe niciun fel de echipament care nu are legătură cu fotbalul (camere de luat vederi, microfoane, etc).

Logouri şi embleme

Reproducerea reală sau virtuală a logo-urilor şi emblemelor FIFA, confederaţiilor, asociaţiilor membre, ligilor, cluburilor sau altor asociaţii este interzisă pe terenul de joc, pe barele porţilor şi plasele porţilor, precum şi pe suprafeţele delimitate de acestea, pe steagurile şi suporţii acestora pe toată durata jocului.