Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Pregătire teoretică

Cum se formulează un răspuns de nota 10


Consideraţii cu privire la formularea răspunsurilor la întrebări

La întrebările publicate de FIFA putem remarca următoarele aspecte referitoare la modul formulare a întrebărilor şi a răspunsurilor:

A. În ultima ediţie de Întrebări şi răspunsuri (2006)

-  După prezentarea situaţiei, întrebarea este formulată astfel: “WHAT ACTION DOES THE REFEREE TAKE?” ceea ce se poate traduce “CE MĂSURI IA ARBITRUL?”

Exemplu: “În timp ce mingea este în joc, un jucător care stă în propria suprafaţă de pedeapsă aruncă un obiect spre un adversar care se află în afara suprafeţei de pedeapsă. Ce măsuri ia arbitrul?”

- deşi nu există consecvenţă în formularea răspunsurilor, per ansamblu acestea cuprind elementele din răspunsul la întrebarea amintită mai sus, astfel:

“Opreşte jocul şi elimină jucătorul care a aruncat obiectul pentru comportare violentă. Jocul este reluat cu o lovitură liberă directă pentru echipa adversă de pe locul unde s-a produs greşeala, de exemplu de unde obiectul a lovit sau ar fi putut lovi adversarul.”

 

În concluzie răspunsul cuprinde:

1. oprirea jocului;

2. sancţiunea disciplinară (dacă este cazul) cu  motivarea ei şi precizarea textului din Legea 12;

3. modul de reluare a jocului cu menţionarea echipei care va relua jocul;

4. locul de reluare a jocului. Această întrebare precizează că adversarul se află în afara suprafeţei de pedeapsă. Pentru alte întrebări la care reluarea jocului ar trebui făcută din suprafaţa de poartă se face menţiunea “cu excepţia cazului în care intră sub incidenţa Condiţiilor speciale de la Legea 8 – Lovitura de începere şi de reluare a jocului”. Trebuie să spunem că de la momentul editării întrebărilor şi răspunsurilor,  Legile jocului au suferit câteva modificări, astfel în cazul reluării jocului cu o lovitură liberă trebuie făcută referire la Legea 13. Textul din Legile jocului este: “vezi Legea 13 – Locul executării loviturii libere”.

 

B. Cele mai recente întrebări au fost publicate de FIFA în anul 2012.  Acestea sunt sub formă de grilă, cu 4 răspunsuri dintre care unul singur este corect. . După prezentarea situaţiei, întrebarea este formulată astfel: “WHAT DECISION SHOULD THE REFEREE MAKE?” ceea ce se poate traduce “CE DECIZIE AR TREBUI SĂ IA ARBITRUL?”

Exemplu: “Un jucător care a executat corect o lovitură de începere atinge mingea cu mâna înainte ca orice alt jucător să fi atins sau jucat mingea. Ce decizie ar trebui să ia arbitrul?

[A]  Acordă o lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă.

[B]  Acordă o lovitură liberă directă pentru echipa adversă pentru a fi executată de unde s-a produs greşeala.

[C] Decide ca lovitură de începere să fie repetată.

[D] Acordă o lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă şi avertizează jucătorul vinovat.”

 

Răspunsul corect este [B]  Acordă o lovitură liberă directă pentru echipa adversă pentru a fi executată de unde s-a produs greşeala.

Se pot remarca următoarele aspecte:

1. Nu este necesară precizarea că arbitrul opreşte jocul;

2. Se menţionează ce echipă va relua jocul;

3. Probabil din motive de logică (în mod normal jucătorul care a executat lovitura de începere nu ar putea să ating mingea cu mâna în suprafaţa de poartă înainte ca orice alt jucător să fi atins sau jucat mingea) nu se face  trimitere la Legea 13).

4. La alte întrebări  în care ar trebui acordată o sancţiune disciplinară răspunsul corect precizează de asemenea motivaţia sancţiunii prin încadrarea greşelii în textul Legilor.

 

Am remarcat cu plăcere faptul că răspunsurile formulate de CCA la concursurile organizate pentru promovarea arbitrilor în acest an se încadrează în aceleaşi tipare.

Singura deosebire este că la acordarea sancţiunilor disciplinare, se menţionează (cartonaş galben) la avertisment, respectiv (cartonaş roşu) la eliminare.

Concluzia care se poate formula este următoarea:

Când se cere decizia arbitrului, răspunsul va cuprinde următoarele puncte:

1. Sancţiunea disciplinară (dacă este cazul);

2. Motivaţia sancţiunii disciplinare;

3. Modul de reluare a jocului (şi de către ce echipă – exemplu, în favoarea echipei adverse);

4. Locul de reluare a jocului (dacă este cazul, pentru loviturile libere se face precizarea “Vezi Legea 13 – Locul executării loviturii libere”.  Conform Legilor jocului,  în cazul în care jocul ar trebui reluat cu o minge de arbitru în funcţie de situaţie, referitor la locul de executare a mingii de arbitru ar putea fi necesară  următoarea precizare: “cu excepţia cazului în care mingea se afla în suprafaţa de poartă, situaţie în care mingea de arbitru se va efectua pe linia suprafeţei de poartă paralelă cu linia porţii, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.”

Atunci când întrebarea cere cum trebuie să procedeze arbitrul:

înaintea acestor 4 puncte se mai adaugă oprirea jocului.