Invatati Legile jocului de fotbal cu Daniel Munteanu

Pregătire teoretică

Confruntare şi Contestaţii


I. Confruntare

Confruntare este termenul care se obişnuieşte a fi folosit pentru a denumi ceea ce în ROAF este definit ca Verificare a identităţii jucătorilor.

 

Articolul 52 ROAF Verificarea identităţii jucătorilor

1 Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea jocului, prin conducătorul, delegatul sau căpitanul de echipă, identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi celelalte elemente constitutive ale dreptului de joc.

2 În cazul în care una din echipe solicită verificarea identităţii unor jucători pe motiv de substituire, arbitrul are următoarele obligaţii:

a) să dispună ca jucătorul în cauză să-şi înscrie datele personale (numele şi prenumele, data şi locul naşterii) în raportul de arbitraj şi să semneze;

b) să menţioneze în raportul de arbitraj momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după joc), precum şi oricare alte elemente care ar duce la identificarea jucătorului presupus a fi substituit (înălţime, culoarea tenului, a ochilor sau a părului, numărul de pe tricou, etc.);

c) să se fotografieze cu jucătorul presupus a fi substituit.

 

Procedura pentru verificarea identităţii tuturor jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj:

 Arbitrul ajutat de cei doi arbitri asistenţi va conduce procedura care se va desfăşura astfel:

Arbitrul cheamă, prin fluier, jucătorii ambelor echipe la marginea terenului de joc.

Din partea fiecărei echipe va lua parte la verificare câte o singură persoană (conducător, delegat sau căpitan de echipă).

Arbitrul ia pe rând carnetele de legitimare şi cheamă câte un jucător de la o echipă pentru a putea fi identificat clar, un arbitru asistent verifică dacă jucătorul este înscris în raportul de arbitraj. Reprezentantul echipei adverse poate urmări în carnetul de legitimare al acelui jucător datele pe care le doreşte.

După verificarea identităţii tuturor jucătorilor unei echipe, procedura se poate repeta pentru jucătorii celeilalte echipe.

 

Notă: solicitarea verificării identităţii jucătorilor pe motiv de substituire menţionată la pct. 2 de mai sus înseamnă formularea unei contestaţii pe raportul de arbitraj cu respectarea procedurilor care vor fi prezentate în continuare. În aceste situaţii arbitrul are obligaţiile enunţate la pct. 2 lit. a, b, c. 

 

 

 

 

II. Contestaţii

 

Articolul 65 ROAF - Raportul de arbitraj

1 Cu ocazia disputării oricărui joc oficial sau amical forul competent emite un raport de arbitraj care se completează de către:

a) Comisia de arbitri competentă;

b) Delegaţii echipelor participante;

c) Arbitrul: ...  menţiunile cu privire la contestaţiile introduse de echipe, precum şi momentul efectuării acestora în raport cu începerea jocului (înainte de joc, la pauză sau după joc) ...;

d) cadrul medical delegat;

e) jucătorii care nu au prezentat carnetul de legitimare;

g) Delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să semneze raportul de arbitraj după terminarea jocului şi după ce raportul a fost completat la toate rubricile de către arbitru, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi disciplinar. Semnarea raportului de arbitraj de către delegat confirmă faptul că acesta a luat la cunoștință conținutul raportului și nu restrânge dreptul acestuia de a contesta cele consemnate de arbitru.

 

Articolul 26 ROAF- Formularea contestaţiilor

1 Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii scrisă în raportul de arbitraj.

2 Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii în cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene sau ca urmare a unei decizii pronunţate de comisia competentă, precum şi pentru nerespectarea dispoziţiilor privind folosirea jucătorilor extracomunitari, respectiv, pe cele privind obligativitatea înscrierii în raportul de arbitraj a numărului minim de jucători formaţi la nivel naţional.

3 Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:

a) înainte de începerea jocului:

- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;

- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv;

- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei;

- dacă se contestă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale porţilor,

inexistenţa sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului, etc.);

b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de către arbitru:

- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc;

- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj.

4 Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către delegatul sau căpitanul echipei în prezenţa delegatului sau căpitanului echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă şi a arbitrului care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după terminarea jocului) şi să semneze.

5 În cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.

6 Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment (înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.

7 Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător.

8 Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul (transfer sau legitimare neregulamentară, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire, etc.), în caz contrar urmând a fi respinse ca neregulamentare.

 

Bibliografie: ROAF 2013